torsdag 30 december 2010

Resultatet av klimatutmaningen.

Johanna & Martha "fick korgen" fylld av klimatvänliga produkter från oss piloter, på vår avslutningsfest på Lerbäcksteatern.

Nu har det inte hänt så mycket här på bloggen på ett tag, men desto mer i klimatpiloternas liv.


Våra nya klimatprofiler visade om vi klarat att minska våra växthusutsläpp under detta pilot-år.
Vår familjs mål var att minska 20%, av våra 7,3 ton koldioxid ekv./person och år som vi började med.
Medelsvensken ligger runt 10 ton/ person och år så vi låg "hyfsat" till från början.

Vårt resultat blev 19 %=5,9 ton koldioxid ekv./ person och år.

På staplarna ser man att utsläppen relaterade till bostaden minskat rejält. Minskad elförbrukning och byte till vindskrafts-el bidrar nog starkt till det.

Resestapeln har minskat lite då vi försöker tänka kring "onödiga"resor, men där finns fortfarande utrymme för förbättring, kanske det kan bli en elbil eller åtminstonde en elcykel i framtiden?

Maten visar också en positiv minskning. Mest beror det nog på att vi handlat mer närproducerat, nästan uteslutande ekologiskt, och väldigt sparsamt med livsmedel som ej har säsong och är tex. flygtransporterat.

I stort är vi rätt nöjda med vår minskning, dessa 19 % var egentligen inte någon stor "uppoffring" från vår sida.
Vi har levt rätt normalt och inte behövt försaka något tycker vi själva.

ALLA borde kunna klara dessa små förändringar, och MÅSTE göra det OM man tar klimathotet på allvar!!

Nu har vi fått en sån kunskap som vi vill att fler tar del av, jag vill försöka minska mina egna utsläpp ännu mer och hjälpa andra i min närhet.

Därför fortsätter jag nu att blogga under min egen adress Livet på Söderäng följ mig gärna där.

GOTT NYTT KLIMATÅR TILL ER SOM FÖLJT BLOGGEN//Eva Sääv

Inga kommentarer: